ขอบคุณทุกท่านที่สนใจในการประชุมนี้
** เจอกันใหม่งานประชุมครั้งต่อไปนะค่ะ **